WINNY KRZEW                  STRONA CHARYZMATYCZNEJ GRUPY MODLITEWNEJ W KRĘŻNICY JAREJ

STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  / HISTORIA  / GALERIA  

MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA

GALERIA

KONTAKT

E-MAIL

POLECANE

OPOKA

MATEUSZ

KATOLIK

WIARA

STRONA BIBLIJNA

ODNOWA CHARYZMATYCZNA

INNE STRONY

ARKA

AMEN

INFORMACJE DNIA

Imieniny obchodzą:

"BEZE MNIE NIC NIE MOŻECIE UCZYNIĆ" J 5,15

HISTORIA

     W dniu 2 grudnia 2001r cztery osoby będące członkami wspólnoty „Nowe Jeruzalem” z Lublina rozpoczęły modlitwy na plebanii, pragnąc podzielić się radością bycia z Jezusem z ludźmi tej parafii. Także na zaproszenie księdza proboszcza zaczęli przybywać na spotkania pierwsi członkowie nowej wspólnoty. W ten sposób co tydzień gromadzą się osoby w różnym wieku (młodzież, dorośli, starsi) i z różnych środowisk (uczniowie szkół średnich, studenci, pracujący, bezrobotni, mieszkańcy miejscowego ośrodka „Emaus” oraz osoby emerytowane). Od początku liderem wspólnoty jest Irena Nowacka – wieloletnia członkini „Nowego Jeruzalem”, z którym grupa nieustannie współpracuje.

           W lipcu 2002 r. kilku naszych członków wyjechało na rekolekcje organizowane w Kostomłotach nad Bugiem, co umocniło relacje w grupie i więź z Bogiem. Uczyliśmy się tam słuchać głosu Boga, odnajdywać drogę do Niego, a także próbowaliśmy rozeznać, do czego nas powołuje. Nasze serca zapragnęły stanąć w pełnej gotowości i pełnić Jego wolę.

              Kolejny rok 2003 to okres podjęcia się dzieła ewangelizacji w najbliższym środowisku. Centralne i ważne punkty, takie jak boisko, przystanek autobusowy, place, stały się miejscami wspólnych modlitw i wznoszenia do Boga Ojca pieśni uwielbienia. Zaczęliśmy brać większy udział w Kościele, prowadząc adorację przed Najświętszym Sakramentem, śmielej mówiliśmy o naszej grupie innym ludziom, zapraszając ich do wspólnoty. I tak objawiły się pierwsze owoce naszych modlitw, co jeszcze bardziej wzmogło w nas wiarę, że „gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Imię Moje – mówi Chrystus – jestem pośród nich”. Mocniej też zaczęliśmy świadczyć wzajemną przyjaźnią, miłością i stylem życia o tym, że Królestwo Boże jest w nas.

             Rekolekcje wielkopostne w 2004 roku to czas głębokich przeżyć duchowych nie tylko dla naszej wspólnoty, ale i dla całej parafii, a to ze względu na obecność Krajowego Koordynatora Grup Odnowy w Duchu Świętym ks. Wojciecha Nowackiego, który doprowadził całą rzeszę parafian do zbiorowego oddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jednocześnie był to okres odkrywania na nowo wspólnoty. Jasnym stało się, że więź, braterstwo, głębokie relacje są zamierzone i upragnione przez samego Boga, który jest przecież wspólnotą osób! I co ciekawe, nie ma innej drogi, bo nie można osiągnąć Królestwa  przez samą tylko miłość do Boga. Potwierdza tę tezę ks. Jan Twardowski w wierszu pt. „Skrupuły pustelnika”: „Tak zająłem się sobą, że czekałem, aby nikt nie przyszedł, stale prosiłem o jeden tylko bilet dla siebie, (...) jeśli płakałem, to niefachowo, bo do płaczu potrzebne są dwa serca (...) i w ogóle zapomniałem, że  do nieba idzie się parami, nie gęsiego, nawet dyskretny anioł nie stoi osobno”.

              W lipcu 2004r razem z „Nowym Jeruzalem” przeżywaliśmy wakacyjne rekolekcje w Poniatowej. Nauki zatytułowane „Drogą Eliasza” poprowadziły trzy osoby z Międzynarodowej Szkoły Ewangelizacji spod Częstochowy /ICPE/: Grażyna, Piotr i Gabi. Duchowo przewodniczyli nam: nasz ks. proboszcz Marian Bartnik, ks. Arkadiusz Szczepanik, ks. Józef Maciąg oraz dwóch młodych księży zamieszkałych w Poniatowej. To właśnie podczas tych rekolekcji ujawnił się wzrost dojrzałości i odpowiedzialności wśród członków  wspólnoty, a także gotowość do podjęcia konkretnej posługi na rzecz całej grupy (np. modlitwa wstawiennicza, dary charyzmatyczne). Nauczyliśmy się jeszcze mocniej i bardziej aktywnie, z entuzjazmem uwielbiać Jezusa, co jest szczególnym darem dla wspólnoty, a który powinna ona pielęgnować z wielką gorliwością i upodobaniem. Pielęgnowanie i wierność temu doświadczeniu pomaga wielu ludziom zbliżyć się do Chrystusa. Dziękujemy Bogu za ten czas, za Jego hojność i błogosławieństwo. Pragniemy wcielać w życie wszystko, czego Bóg nas nauczył i nam pokazał.

              W październiku podczas obchodów dnia św. Franciszka z Asyżu - patrona ośrodka miejscowej Fundacji „Między Nami” dla osób niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia „Emaus” dla bezdomnych - braliśmy aktywny udział w muzycznej oprawie Mszy św., którą koncelebrował Arcybiskup Józef Życiński. Do naszej wspólnoty należy kilka osób będących mieszkańcami i członkami wspierającymi „Emaus”, dla nich to wydarzenie miało wyjątkowy charakter, było momentem świadczenia braciom swojej wiary.

               Dzień 16 listopada 2004 uwieńczył modlitwy rozeznające o nadanie imienia naszej grupie. Otrzymaliśmy imię "Winnego Krzewu”. Ceremonia rozpoczęła się eucharystią pod przewodnictwem naszego księdza proboszcza, a brali w niej udział także parafianie, członkowie Legionu Maryi i zaprzyjaźniona wspólnota z Lublina. Następnie wielbiliśmy Boga pieśnią i modlitwą, po czym urządziliśmy uroczystą agapę. Czas tego spotkania oraz fakt nadania imienia odczuliśmy jak nowe narodzenie wspólnoty. Naszym światłem jest Jezus Chrystus, a Jego bliskość ma moc prowadzenia ku świętości.

                        

             W naszej wspólnocie jest miejsce dla każdego, niezależnie, z jakim bagażem przeszłości czy teraźniejszości tu przychodzi. Nie zamierzamy być grupą zamkniętą, lecz otwierać się na wszystkich, którzy pragną razem z nami bliskości samego Boga. Najważniejsze, że jest obietnica: „Będziesz miłował”...


 

PARAFIA

ŚW. FLORIANA

KS. PROBOSZCZ

ks. dr Marian Bartnik

LIDERKA GRUPY

Irena Nowacka

    WEBMASTER: ks. Arkadiusz Szczepanik STRONA GŁÓWNA  /  O NAS  / HISTORIA  / GALERIA