Historia        
 
   K O Ś C I Ó Ł
 
   K A P L I C A
 
  Grupy parafialne
  Ogłoszenia
 
Ogłoszenia duszpasterskie, telefony oraz wiadomości parafialne
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nic

 

 

GRUPA MODLITEWNA       

Witamy na naszej stronie!                         

 

            Jesteśmy katolicka grupą charyzmatyczną Odnowy w Duchu Świętym przy parafii p. w. św. Floriana w Krężnicy Jarej k/Lublina. Zaistnieliśmy dzięki zaproszeniu miejscowego księdza proboszcza doktora Mariana Bartnika. Naszym podstawowym celem jest budowanie trwałych więzi między nami i Bogiem oraz modlitwa wstawiennicza. Łączy nas otwartość na działanie Ducha Świętego i pragnienie bliższego poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pozwala nam to wzrastać w wierze i miłości. Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 18-tej w salce na plebanii. W każdy trzeci poniedziałek miesiąca bierzemy udział na wspólnych spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym w Archikatedrze Lubelskiej.

 

            Nasza historia

 

            Cztery osoby, które wcześniej przebywały we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Nowe Jeruzalem” w Lublinie, w dniu 2 XII 2001 r. rozpoczęły wspólne modlitwy w salce na plebanii. Każda z tych osób wcześniej oddała życie Jezusowi, a pragnieniem naszym było podzielenie się radością bycia z Jezusem, z ludźmi tej parafii.

            Spotkanie rozpoczynamy zapaleniem świecy. Czytamy i rozważamy Pismo Święte, słuchamy katechez przygotowanych przez osobę prowadzącą i uwielbiamy Boga słowem i pieśnią. Wspólne modlitwy za parafian przyniosły owoce. Po roku od rozpoczęcia spotkań modlitewnych, gromadzimy ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Centralnym punktem naszych spotkań jest Eucharystia, która jest sprawowana w salce, w której odbywają się spotkania. Nasza grupa współpracuje ze wspólnotą „Nowe Jeruzalem, często razem uwielbiając Boga i służąc ludziom spoza wspólnoty naszą modlitwą wstawienniczą.

            W lipcu 2002 r. przeżyliśmy wspólnie z „Nowym Jeruzalem” rekolekcje w Kostomłotach n/Bugiem. Umocniło to naszą więź z Bogiem i nasze wspólne relacje. Obecnie modląc się słuchamy Boga i pragniemy rozeznać, do czego nas powołuje. Jesteśmy otwarci na Jego głos i gotowi pełnić Jego wolę.